جهانبخش مرادی

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: جهانبخش مرادی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: علوم سیاسی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: j m o r a d i 7 8 7 7 @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
روابط بین الملل
واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1390
کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
شهید بهشتی تهران
ایران
1385
کارشناسی
علوم سیاسی
رازی کرمانشاه
ایران
1382

دروس ارائه شده 4 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
اصول روابط بین الملل
دانشگاه آزاد سلامی واحد ایلام
507
شنبه
14 تا 17
کارشناسی
سیاست خارجی قدرت های بزرگ
دانشگاه آزاد سلامی واحد ایلام
507
شنبه
17 تا 20
کارشناسی
زبان تخصصی
داشگاه زاد واحد ایلام
507
شنبه
18 تا 20
کارشناسی ارشد
نظریه های مختلف در روابط بین الملل
دانشگاه آزاد سلامی واحد ایلام
507
یکشنبه
14 تا 17
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان چرداول
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان چرداول
آذر 1393
مهر 1396

مقالات در نشریات 8 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تقابل راهبرد سیاسی و هویتی اردوغان با منافع و راهبرد ایران در منطقه
فصلنامه مطالعات سیاسی
1392
1
چالش های گذار به صلح از طریق دموکراسی در خاورمیانه و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این منطقه
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
1392
1
سوریه؛ نبرد ایران و ترکیه
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی
1393
1
طرح پژوهشی با عنوان: «مقایسه فدرالیسم در عراق با ایالات متحده امریکا و سوئیس»
محل اجرا: واحد ایلام
1395
1
کرسی ترویجی با عنوان « بیقراری گفتمان توسعه سیاسی در دوران اصلاحات»
واحد ایلام
1397
1
کرسی ترویجی با عنوان : « تطور هویتی و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
محل اجرا: واحد ایلام
1397
1
A Study of Iran's Situation and that of its Rival Countries in the Regional Equation
Mediterranean Journal of Social Sciences
2016
1
The Comparison of the Position of Human Right in Liberalism Theory and English School of International Relations
Mediterranean Journal of Social Sciences
2016
1